Kontakt

Nájdete nás aj na: Facebook

Riaditeľka školy

Mgr. Jana Micsinaiová
telefón:  +421 35 6492 512
mail: skolajak@gmail.com

Zástupkyňa riaditeľky školy

PaedDr. Iveta Mészárosová
telefón: +421 35 6492 512
mail: skolajak@zstvrdosovce.sk

Školská jedáleň

Bc. Miriama Majorová
telefón: +421 35 6407 320 
mail: majorovamiriama@gmail.com