GDPR

Dňa 25. 5. 2018 vstupuje do platnosti nový zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Účelom novej právnej úpravy ochrany osobných údajov je zvýšiť ochranu dotknutých osôb, t. j. osôb, ktorých osobné údaje sa spracúvajú.

Zodpovedná osoba - PaedDr. Iveta Mészárosová

kontaktné údaje:

e-mail: zodpovednaosoba234@gmail.com 

telefón: +421 35 6492 512