Úspechy

Úspechy našich žiakov v šk. r. 2023/2024

Chemická olympiáda 

úspešný riešiteľ okresného kola: M. I. Mazan (IX. A)

riešiteľka okresného kola: V. Klenová (IX. A)

Biologická olympiáda

úspešná riešiteľka okresného kola, kategória C: V. Vojtušová (IX. A)

riešiteľka okresného kola, kategória C: M. Dömeová (IX. A)

Fyzikálna olympiáda 

riešiteľka okresného kola: M. Rybárová (VIII. A)

Náboj Junior

účastníci súťaže: P. Brat, M, Rybárová, R. Nozdrovický, T. Flender (VIII. A)

Čo vieš o hviezdach?

1. miesto v okresnom kole, 1. kategória: Lukáš Pista (VI. A)

8. miesto v krajskom kole, 1. kategória:  Lukáš Pista (VI. A)

Súťaž mladých záchranárov Civilnej obrany

3. miesto v okresnom kole: E. Kovácsová, V. Slamenková, P. Mészáros, D. Ujhelyi (VII. B)

5. miesto v okresnom kole: N. Ďurovičová, S. Karácsonyová, T. Flender, R. Lipták (VIII. A)

Matematická olympiáda 

riešitelia okresného kola, kategória Z5: S. Šípošová (V. A), N. Ivanič, V. Busánszka (V. B)

riešitelia okresného kola, kategória Z6: L. Pista (VI. A)

riešitelia okresného kola, kategória Z7: K. Petréč (VII. A), A. Sipos (VII. A)

Pytagoriáda

úspešní riešitelia okresného kola, kategória P3: T. Seiner, R. Farkas (III. A), 

úspešní riešitelia okresného kola, kategória P5: S. Šípošová (V. A), N. Ivanič, V. Busánszka (V. B)

riešitelia okresného kola, kategória P3: P. Csikós , P. Farkas (III. A), kategória P4: C. Röschl, S. Rigo, S. Jeseničová (IV. B), kategória P6: O. Seiner, S. Plevjaková (VI. A), kategória P7: A. Sipos, K. Petréč (VII. A), P. Mészáros, E. Kovácsová (VII. B), kategória P8: M. Rybárová, R. Lipták (VIII. A)

Technická olympiáda 

riešitelia okresného kola: A. Sipos (VI. A), L. Sesztáková (IX. A), A. Toman (IX. B)

Dejepisná olympiáda 

úspešné riešiteľky okresného kola, kategória C: N. Trejtnarová (IX. B), V. Klenová (IX. A)

riešitelia okresného kola, kategória D: N. Csányi, P. Zsilinszki (VIII. A) 

úspešní riešitelia okresného kola, kategória E: A. Sipos, L. Brat (VII. A)

úspešný riešiteľ okresného kola, kategória F: L. Pista (VI. A)

riešiteľka okresného kola, kategória F: K. Bednárová (VI. A)

Geografická olympiáda

úspešní riešitelia okresného kola,  kategória E: S. Vadkerti (IX. B), 

úspešní riešitelia okresného kola, kategória F: L. Pista (VI. A) - 6. miesto, A. Sipos (VII. A)

úspešná riešiteľka okresného kola, kategória G: S. Šípošová (V. A)

riešitelia okresného kola: V. Dikaszová (IX. A), N. Ivanič (V. B)

Olympiáda zo Slovenského jazyka a literatúry 

riešiteľ okresného kola: M. I. Mazan (IX. A)

Hviezdoslavov Kubín 

1. miesto v okresnom kole, 3. kategória: M. I. Mazan (IX. A)

1. miesto v krajskom kole, 3. kategória: M. I. Mazan (IX. A)

účastníci obvodného kola:

Šaliansky Maťko

účastníci okresného kola: E. Kopečná (V. B),

Olympiáda v anglickom jazyku

3. miesto v okresnom kole, kategória B1: Milliam Dömeová (IX. A)

4. miesto v okresnom kole kategória A1: Emily Kovácsová (VII. B)

Jazykový WocaBee šampionát

5. miesto v okresnom kole: trieda III. A

Úspechy našich žiakov v šk. r. 2022/2023

Chemická olympiáda

úspešní riešitelia okresného kola: K. Bédiová, N. Hegyiová (IX. A)

Olympiáda v anglickom jazyku

4. miesto v okresnom kole: E. Kovácsová (VI. B)

12. miesto v okresnom kole: M. Dömeová (VIII. A)

Pytagoriáda 

úspešní riešitelia okresného kola A. Sipos (VI. A), N. Buszánszka (IV. B), S. Jeseničová (III. B)

Fyzikálna olympiáda 

1. miesto v okresnom kole: P. Csikós (IX. A)

Tanečný kolotoč 

3. miesto v kategórii junior: VIII. A

Hviezdoslavov Kubín  

1. miesto v okresnom kole v 3. kategórii prednesu poézie: M. I. Mazan (VIII. B), 

2. miesto v okresnom kole v 2. kategórii prednesu prózy: A. Sipos (VI. A),

3. miesto v obvodnom kole v 1. kategórii prednesu prózy: H. Šimoneková (II. B)

Biologická olympiáda 

úspešní riešitelia okresného kola, kategória D: N. Ďurovičová, M. Balogh (VII.A)

úspešný riešiteľ okresného kola, kategória C: M. Tomšíková (VIII. A)

Matematická olympiáda   

úspešný riešiteľ krajského kola, 5. miesto: P. Csikós (IX. A)

úspešný riešiteľ okresného kola: A. Sipos (VI. A)

4. miesto v okresnom kole: P. Csikós (IX. A)

Vianočná pohľadnica uznanie starostu obce 

Deborah Bogdány (VI. A)

Náboj Junior 2022  

3. miesto v okresnom kole: P. Csikós, D. Košťál, M. Lazebník, A. Vidovič (IX. A)

Olympiáda zo Slovenského jazyka a literatúry   

úspešná riešiteľka v okresnom kole: K. Bédiová (IX. A)

Technická olympiáda

3. miesto v okresnom kole (kategória A): P. Csikós,  O. Janega (IX. A)

Úspechy našich žiakov v šk. r. 2021/2022

Hviezdoslavov Kubín

1. miesto v okresnom kole (kategória poézia): R. Budová (IX.A)
čestné uznanie (kategória próza): V. Ujhelyiová (IX.A)

Šaliansky Maťko
2. miesto v okresnom kole: Milo Ivan Mazan (VII.B)

Fyzikálna olympiáda

3. miesto v krajskom kole, 5. miesto v okresnom kole: E.V.A. Pham (IX.A)

Chemická olympiáda

úspešný riešiteľ v krajskom kole, 3. miesto okresné kolo: A. Groszmannová (IX.A)
úspešný riešiteľ okresného kola: V. Ujhelyiová (IX. A)

Pytagoriáda

úspešní riešitelia v okresnom kole (kategória P3): Nina Ivanič (III.B), Soňa Šípošová (III.A)

úspešní riešitelia v okresnom kole (kategória P4): Miroslav Harendarčik (IV.A), Daniela Liptáková (IV.A)

3. miesto v okresnom kole (kategória Z5): Adam Sipos (V. A)

úspešní riešitelia v okresnom kole (kategória P5): Paulína Drgonová (V.B), Kevin Petréč (V.A)

Matematická olympiáda

1. miesto v okresnom kole (kategória Z5): Paulína Drgonová (V. B)

úspešný riešiteľ okresného kola (kategória Z5): Adam Sipos (V. A)

Technická olympiáda

úspešný riešiteľ (kategória A): P. Csikós (VIII. A)

úspešný riešiteľ (kategória A): J. Slamenka (VII. B)

Olympiáda v anglickom jazyku

úspešný riešiteľ (kategória 1A): E. Kovácsová (V. B)

Dejepisná olympiáda

1. miesto v okresnom kole (kategória C): M. Groszmannová (IX. A)

2. miesto v okresnom kole (kategória C): A. Groszmannová (IX. A)

2. miesto v okresnom kole (kategória D): P. Csikós (VIII. A)

4. miesto v okresnom kole (kategória E): M. I. Mazan (VII. B)

úspešný riešiteľ (kategória E): V. Klenová (VII. A)

1. miesto v okresnom kole (kategória F): R. Lipták (VI. A)

5. miesto v okresnom kole (kategória F): V. Némethová (VI. A)

Biologická olympiáda

4. miesto v okresnom kole: A. Groszmannová (IX. A)

Jazykový WocaBee šampionát

3. miesto v okresnom kole: trieda III. B

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

čestné uznanie: D. Liptáková (IV.A), A. Farkaš (VII.B)

Olympiáda zo Slovenského jazyka a literatúry

2. miesto v okresnom kole: V. Ujhelyiová (IX. A)

Komenský a my

čestné uznanie vo výtvarnej časti: D. Birkušová (II.A)

Náboj Junior 2021

5. miesto v rámci okresu: P. Csikós (VIII. A), CH. L. Baloghová (IX.A), E.V.A. Pham (IX.A), V. Ujhelyiová (IX. A)

Hovorme o jedle

najaktívnejšia škola súťažno-vzdelávacej aktivity


Úspechy našich žiakov v šk. r. 2020/2021

Matematická olympiáda
3. miesto v okresnom kole: P. Csikós (VII. A)
Biologická olympiáda
úspešní riešitelia okresného kola: A. Groszmannová (VIII. A), L. Vanya (IX. A), P. Csikós (VII. A)
Dejepisná olympiáda
2. miesto v okresnom kole: M. I. Mazan (VI. B)
úspešní riešitelia okresného kola: V. Klenová (VI. A),  D. Slamenka,  P. Csikós (VII. A),  A. Groszmannová,  M. Groszmannová (VIII. A), A. Hnízdová, M. V. Halászová (IX. B)
Geografická olympiáda
úspešní riešitelia okresného kola: Peter Csikós (VII. A), Erik Viet Anh Pham (VIII. A)
Vianočná pohľadnica uznanie starostu obce 
Zoe Maletová (V. A)

Úspechy našich žiakov v šk. r. 2019/2020

Chemická olympiáda 
úspešní riešitelia okresného kola: D. Cingel, B. Baloghová (IX. B), B. Truchlá (IX. A)
Geografická olympiáda
2. miesto v okresnom kole - P. Csikós (VI. A)
3. miesto v okresnom kole - D. Cingel (IX. B)
úspešný riešiteľ okresného kola - E. Viet Anh Pham (VII. A)
Mladý remeselník
1. miesto - P. Sulík (VIII. A)
2. miesto - E. Belovič (VIII. A)
Vianočná pohľadnica uznanie starostu obce
S. Šípošová (I. A)
Biologická olympiáda
3. miesto v okresnom kol, kat. C - D. Cingel (IX. B)
úspešný riešiteľ kategórie C - B. Baloghová (IX. B)
úspešní riešitelia kategórie D -
Náboj Junior
6. miesto v okresnom kole - D. Cingel, B. Baloghová (IX. B), Sz. Vanya, P. Majer (VIII. B)
Šaliansky Maťko
2. miesto v krajskom kole - M. I. Mazan (V. B)
1. miesto v okresnom kole - M. I. Mazan (V. B)
2. miesto v okresnom kole - P. Mészáros (III. B)
Hviezdoslavovo Kubín
1. miesto v okresnom kole (próza) - M. I. Mazan (V. B)
2. miesto v okresnom kole (poézia) - M. I. Mazan (V. B)
2. miesto v okresnom kole - V. Ujhelyiová (VII. B)
čestné uznanie poroty - P. Mészáros (III. B)

Úspechy našich žiakov v šk. r. 2018/2019

Súťaž mladých záchranárov CO 
23. miesto v celoslovenskom kole - P. Harendarčíková, K. Kuruczová, N. Balogh (IX. B), A. Petréč (VIII. A)
1. miesto v okresnom kole - P. Harendarčíková, K. Kuruczová, N. Balogh (IX. B), P. Záhorák (IX. A)
2. miesto v krajskom kole - P. Harendarčíková, K. Kuruczová, N. Balogh (IX. B), P. Záhorák (IX. A)
Majstrovstvá okresu v orientačnom behu 
4. miesto v okresnom kole - P. Harendarčíková (IX. B)
Mladý remeselník 
1. miesto - E. V. A. Pham, E. Fugli (IX. B), P. Záhorák, F. Feranecová (IX. A)
Biblická olympiáda 
3. miesto v okresnom kole - B. Baloghová (VIII. B), B. Truchlá (VIII. A), E. Mészárosová (VI. B)
Biologická olympiáda
úspešní riešitelia kategórie C - D. Cingel, B. Baloghová (VIII. B)
úspešní riešitelia kategórie D - L. Vanya (VII.A), A. Groszmannová (VI.A)
Hviezdoslavovo Kubín
1. miesto v okresnom kole - M. I. Mazan (IV. B)
3. miesto v okresnom kole - R. Budová (VI. B)
1. miesto v obvodnom kole - M. I. Mazan (IV. B), R. Budová (VI. B),
3. miesto v obvodnom kole - J. Héderváriová (IX. B)
Šaliansky Maťko 
3. miesto v obvodnom kole - M. I. Mazan (IV. B)
Dejepisná olympiáda 
3. miesto v krajskom kole - J. Kubášek (VIII. B)
Geografická olympiáda 
úspešní riešitelia - D. Cingel (VIII. B), P. Harendarčíková (IX. B) a P. Csikós (V. A)
Pytagoriáda 
úspešný riešiteľ okresného kola - M. Lazebník (V. A)

Úspechy našich žiakov v šk. r. 2017/2018


Majstrovstvá okresu v atletike 
3. miesto v kategórii hod loptičkou - N. Balogh (VIII. B)
Komenský a my
1. miesto vo výtvarnej súťaži - E. Fugli (VIII. B)
2. miesto vo výtvarnej súťaži - V. Szabová (IX. A)
Regionálna amatérska súťaž výtvarných prác a fotografií 
1. miesto - L. Obertášová (I. A)
Biblia očami detí - výtvarná časť
2. miesto v celoštátnom kole - B. Truchlá (VII. A)
1. miesto v krajskom kole - V. Szabová (IX. A)
2. miesto v krajskom kole - B. Truchlá (VII. A)
Na bicykli bezpečne 
1. miesto v okresnom kole - E. Siposová, V. Baloghová (VI. A), I. Moravčík, M. Révay (V. B)
Súťaž mladých záchranárov CO
13. miesto v celoslovenskom kole - P. Harendarčíková, K. Kuruczová, N. Balogh (VIII. B), I. Hegyi (VII. B)
1. miesto v krajskom kole - P. Harendarčíková, K. Kuruczová, N. Balogh (VIII. B), P. Záhorák (VIII. A)
3. miesto v okresnom kole - P. Harendarčíková, K. Kuruczová, N. Balogh (VIII. B), P. Záhorák (VIII. A)
Chemická olympiáda 
úspešný riešiteľ okresného kola - K. Bédiová (IX. A)
Tanečný kolotoč 2018
2. miesto v krajskom kole, kategória Junior - Gold stars
3. miesto v krajskom kole , kategória Deti - Barby girls
Biologická olympiáda
4. miesto v okresnom kole - D. Cingel (VII. B),
6. miesto v okresnom kole - B. Truchlá (VII. A)
Biblická olympiáda 
3. miesto v dekanátnom kole - V. Szabová (IX. A), B. Baloghová (VII.B), B. Truchlá (VII.A)
Hviezdoslavov Kubín
1. miesto v obvodnom kole - próza E. Mészárosová (V. B),
1. miesto v obvodnom kole - poézia R. Budová (V. B)
Dejepisná olympiáda 
úspešní riešitelia okresného kola B. Trúchla (VII. A), J. Kubášek (VII.B), Evelyn Fugli (VIII.B), E. Viet Anh Pham (VIII.B)
Pytagoriáda 
úspešní riešitelia okresného kola, kategória P5 E. Viet Anh Pham, Jozef Piroška (V. A)
úspešný riešiteľ okresného kola P. Harendarčíková (VIII. B)
Biologická olympiáda
4. miesto na krajskom kole, kategória C K. Bédiová (IX. A)
1. miesto v okresnom kole, kategória C K. Bédiová (IX. A)
Geografická olympiáda
úspešný riešiteľ okresného kola, kategória C P. Harendarčíková (VIII. B)
Matematická olympiáda 
úspešný riešiteľ okresného kola, kategória Z5 E. Viet Anh Pham (V. A)
Olympiáda zo slovenského jazyka 
úspešný riešiteľ okresného kola K. Bédiová (IX. A)
Pro Slavis 2017 
2. miesto v celoslovenskej súťaži triednych a školských časopisov

Úspechy našich žiakov v šk. r. 2017/2018

Na bicykli bezpečne
1. miesto v okresnom kole: P. Majer, A. Major  (V. B), V. Némethová, B. Bédiová (VI. B)
1. miesto v krajskom kole - výtvarná časť: Evelyn Fugli (VII. B)
Súťaž mladých záchranárov CO
7. miesto v okresnom kole: J. Héderváriová, P. Harendarčíková, N. Balogh, S. Tkáč (VII. B)
Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 
čestné uznanie - Pintér D. (IX.A)
Budimírske studničky 
1. miesto v IV. kategórii literárnej oblasti - Cingel D. (VI.B)
Urobme si rozprávkové farbičkovo (regionálna a amatérska medzinárodná súťaž výtvarných prác)
1. miesto - Klenová V. (II. A)
2. miesto - Dömeová L. (II. A)
3. miesto - Ivanicsová N. (IX. A)
najlepšie dielo - Markuseková S. (III. A)
Biblia očami detí
2. miesto v diecéznom (krajskom) kole - Evelyn Fugli (VII.B) 
Biblická olympiáda 
1. miesto v dekanátnom kole - Trúchla B. (VI.A), Baloghová B. (VI.B), Szabová V. (VIII.A)
Chemická olympiáda 
úspešný riešiteľ okresného kola - Kóňová V. (IX. A)
Fyzikálna olympiáda
úspešní riešitelia krajského kola - Marek L., Fazekas T. (IX. A)
úspešní riešitelia okresného kola - Marek L., Fazekas T. (IX. A)
Detský čin roka 
ocenenie za nomináciu - Harendarčíková P., Fucsíková N., Buják M., Javorčíková L., Héderváriová J., Kuruczová K. (VII. B)
GQIQ2016 
úspešní riešitelia - Harendarčíková P. (VII. B), Raschman V. (VI. B)
Hviezdoslavovo Kubín
2. miesto v obvodonom kole - Mészárosová E. (IV. B),
2. miesto v obvodonom kole - Kóňová V. (IX. A),
3. miesto v obvodnom kole - Bédiová K. (VI. B),
3. miesto v obvodnom kole - Liptáková K. (VIII. B)
Biologická olympiáda
úspešní riešitelia okresného kola - Bédiová K. (VIII. A), Mészáros T. (IX. A)
úspešní riešitelia okresného kola - Trúchla B. (VI. A), Cingel D. (VI. B)
Olympiáda z Anglického jazyka
úspešný riešiteľ okresného kola - Marek L. (IX. A)
Olympiáda zo Slovenského jazyka a literatúry
3. miesto na okresnom kole - Kóňová V. (IX. A)
Technická olympiáda
úspešní riešitelia okresného kola - Harendarčik T., Mészáros T. (IX. A)
Matematická olympiáda
úspešný riešiteľ okresného kola - Gál S. (V. B)
Dejepisná olympiáda
úspešní riešitelia okresného kola - Fazekas T. (IX. A), Fugli E. (VII. B), Trúchla B. (VI. A), Cingel D. (VI. B)
Rómske farbičky 
mimoriadna cena riaditeľky Regionálneho osvetového centra v I. kategórii (6 - 9 rokov) - Jenifer Lakatosová (I. A)
Hovorme o jedle hlavná cena za aktivity k téme "Prečo kupovať slovenské potraviny"


Úspechy našich žiakov v šk. r. 2015/2016

Súťaž družstiev mladých zdravotníkov 
4. miesto v okresnom kole (mladší žiaci)
Komenský a my
3. miesto vo výtvarnej súťaži - A. Szpevák (III. B)
čestné uznanie - E. Fugli (VII. B)
Dopravná súťaž 
2. miesto v okresnom kole - S. Buják (V.B), Divéky M. (VI. A), K. Kuruczová, P. Harendarčiková (VI. B)
Súťaž mladých záchranárov CO
4. miesto v okresnom kole - K. Kuruczová, P. Harendarčíková, J. Héderváriová, N. Balogh, S. Tkáč (VI. B)
Fyzikálna olympiáda 
úspešná riešiteľka okresného kola - Lucia Mikulcová (IX. A)
Biblická olympiáda 
2. miesto v dekanátnom kole - Barbora Trúchla (V. A), Bernadett Baloghová (V. B), Kristína Bédiová (VII. A)
Majstrovstvá okresu vo vybíjanej žiačok 
3. miesto
Geografická olympiáda
úspešní riešitelia okresného kola - Dominik Cingel (4. miesto) (V. B), Vincent Raschman (V. B)
Biologická olympiáda
úspešní riešitelia okresného kola kategória C - Lucia Mikulcová (IX. A), Pavol Belovič (IX. A)
úspešní riešitelia okresného kola kategória D - Kristína Bédiová (4. miesto) (VII. A), Kristína Liptáková (VII. B)
Matematická olympiáda
úspešný riešiteľ okresného kola - Katarína Papová (IX. A)
úspešný riešiteľ okresného kola - Tomáš Fazekas (VIII. A)
Hviezdoslavov Kubín
3. miesto v obvodnom kole - Peter Csikós (II. A)
Vianočná pohľadnica
Uznanie - Barbora Švecová (IV. A), Tereza Justína Vaneková (V. A), Soňa Petríková (V. B), Lucia Mikulcová (IX. A)
Technická olympiáda
2. miesto v okresnom kole v kategórii starších žiakov - Peter Rybár (IX. A), Tomáš Mézáros, (VIII. A)
OXDOG Floorbal ZŠ CUP 2015
3. miesto v krajskej súťaži (IX. A)
1. miesto v okresnej súťaži (IX. A)

Úspechy našich žiakov v šk. r. 2014/2015

Komenský a my
čestné uznanie vo výtvarnej súťaži - Natália Kostolanská (II. A)
Dejepisná olympiáda
2. miesto v okresnom kole - Fazekas Tomáš (VII.A)
Majstrovstvá okresu NZ v atletike 
3. miesto - Beatrix Bugyíková, IX. A (hod kriketovou loptičkou)
Zdravotnícka súťaž 
4. miesto v okresnom kole (D. Pintér, L. Marek, V. Kóňová, N. Vidovičová, T. Smolárik, K. Šimurdová - VII. A)
Matematická olympiáda 
Kristína Bédiová, VI. A - úspešný riešiteľ okresného kola
Biblická olympiáda
1. miesto v dekanátnom kole (Lucia Mikulcová, Krištof Mojzes, VIII. A, Kristína Bédiová, VI. A)
Hviedoslavov Kubín
3. miesto v obvodnom kole - Lea Vidová, VI. B 
3. miesto v obvodnom kole - Krištof Mojzes, VIII. A 
Technická olympiáda
2. miesto v krajskom kole v kategórii starších žiakov - Thien Dang, IX.A, Peter Rybár, VIII. A 
Vianočná pohľadnica
Ďakovný list - Viktória Budová, VI. A, Alexej Szpevák, II. B
Uznanie - Sofia Ludasová, VI. A, Justína Vaneková, IV. A, Barbora Trúchla, IV. A, Veronika Szabová, VIII. A
Technická olympiáda
Thien Dang, IX.A, Peter Rybár, VIII.A - 1. miesto v okresnom kole v kategórii starších žiakov,
4. miesto v okresnom kole v kategórii mladších žiakov - Tomáš Harendarčík, VII. A
Streľba zo vzduchovky
1. miesto - kategória mladší žiaci - Richard Mojzes, VI.B 
6. miesto - kategória starší žiaci - Lucia Mikulcová, VIII.A 
18. miesto - kategória starší žiaci - Pavol Belovič, VIII. A 
8. miesto - umiestnenie družstva
Floorbal
2. miesto v okresnom kole
Školské majstrovstvá SR v šachu jednotlivcov
10. miesto - Tomáš Mészáros, VII.A - ,
Hovorme o jedle 
Zlatý diplom za aktívnu účasť v súťaži
hlavná cena v súťaži k téme "Zelenina a ovocie"
Rómske farbičky 
2. miesto - Leo Lakatoš, II. B 

Úspechy našich žiakov v šk. r. 2013/2014

Matematická olympiáda
Martin Pap, VIII.A - úspešný riešiteľ okresného kola, 4. miesto
Pytagoriáda
Úspešní riešitelia okresného kola:

Dominik Cingel, III.A
Tomáš Fazekaš, VI. A trieda - 3. miesto
Geografická olympiáda
Tomáš Harendarčík, VI.A - úspešný riešiteľ okresného kola, 9. miesto
Knihožrút 
Viktória Kóňová, VI. A - v obecnej súťaži získala titul Knihožrút
Biblická olympiáda 

Krištof Mojzes, Lucia Mikulcová, Kristína Bédiová - 3. miesto v dekanátnom kole
Voda pre život - život pre vodu 
Viktória Baloghová, Erik Belovič, Ronald Bihari, Natália Borbélyová, Tamara Borbélyová, Daniel Dikasz, Erika Chmúrová, Eliza Siposová, Samuel Szetei, Lukáš Vanya - II.A, ocenení diplomom za dobrý nápad v celoslovenskej súťaži v písaní básničiek na tému Voda pre život - život pre vodu
Hovorme o jedle 
Bronzový diplom žiakom 1. - 4. ročníka za aktívnu účasť v 1. ročníku súťaže
Tvorivé dielne 2013 

IX.A - 1. miesto, zameranie - maliarske práce
Pro Slavis 2013 
IX.A - 2. miesto v 2. kategórii 15. ročníka celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov
Školské majstrovstvá okresu Nové Zámky 
Lukáš Szikora, IX.A - 1. miesto v okrese, Cezpoľný beh, kat. žiaci ZŠ, 6. miesto v kraji

Úspechy našich žiakov v šk. r. 2012/2013

Komenský a my, 10. ročník celoslovenskej súťaže 
Tereza Justína Vaneková, II.A - 2. miesto vo výtvarnej súťaži "STROM strom ako domov pre rôzne veľké, malé aj fantastické zvieratá"
Lukáš Marek, V.A - čestné uznanie v literárnej súťaži "Keby si bol zvieraťom, chcel by si byť domácim miláčikom alebo tvorom divokým a slobodným (zamyslenie)"
Súťaž Družstiev mladých zdravotníkov 
Liliana Borbélyová, Alexandra Igaz, Lukáš Marek, Kristína Šimurdová, Nina Vidovičová - V.A, 4. miesto v okresnej súťaži
Pytagoriáda 
Úspešní riešitelia obvodného kola: Katarína Papová a Viktor Vrabec, VI.A - kat. P6, Martin Pap, VII.A - kat. P7
Knihožrút roka 2013 
Viktória Kóňová, V. A - v obecnej súťaži získala titul Knihožrút roka 2013
Hviezdoslavov Kubín 
Denis Peter Csanda, VIII.A - 3. miesto v spádovom kole
Tereza Justína Vaneková, II.A - Čestné uznanie
Viktória Kóňová, V.A - Čestné uznanie
Krištof Mojzes, VI.A - Čestné uznanie
Šaliansky Maťko 
Sofia Rácová, VIII.A - 2. miesto v obvodnom kole, 3.kat.
Geografická olympiáda 
Miron Sipos, IX.A - 2. miesto v obvodnom kole, E - kat.- 9. ročník, postup na krajské kolo
Dejepisná olympiáda 
Úspešní riešitelia obvodného kola:
Michaela Kubašková, VII.B - 14. miesto, Nikolas Tóth, VII.A 15.miesto, kat.E
Peter Mészáros, VIII.A - 9. miesto, kat.D
Miron Sipos, IX.A - 4. miesto, Ronald Markusek, IX.A -11. miesto, kat.C
Technická olympiáda 
Kristián Hegedus, IX.A - úspešný riešiteľ, 5. miesto, kat.B
Christián Fujas
iBobor Úspešní riešitelia medzinárodnej informatickej súťaže,
kat. Bobrík: Kristína Bédiová, IV.A
kat. Benjamín: Tomáš Fazekaš V.A, Lucia Mikulcová VI.A, Katarína Papová VI.A, Martin Pap VII.A, Jozef Varga VII.A, Branislav Košťál VII.B
kat. Kadet: Peter Mészáros VIII.A, Richard Borbély IX.A, Attila Vanya IX.B

Úspechy našich žiakov v šk. r. 2011/2012

Zber papiera 
1. miesto - Anna Blažková
2. miesto - Viktória Bédiová
3. miesto - Christián Fujas
4. miesto - Lukáš Marek
5. miesto - Adam Borbély a Filip Major
Sladkú tortu dostali triedy:
1. miesto - III.A
2. miesto - I.B
3. miesto - I.A
Taktik výzva 
René Vanya, VIII.B - 46. miesto v celoslovenskom kole, najúspešnejší riešiteľ našej školy

Biologická olympiáda 
Nikolas Varga, IX.A - úspešný v obvodnom kole, projekt Cukrovka - 9. miesto
Geografická olympiáda 
Miron Sipos, VIII.A - úspešný riešiteľ obvodného kola, 6. miesto
Dejepisná olympiáda 
Úspešní riešitelia obvodného kola:
Martin Pap, V.A - 6. miesto
Peter Mészáros, VII.A - 15. miesto
fyzIQ 
Richard Császár, IX.A a Denis Vasko, IX.A - úspešní riešitelia celoslovenského korešpondenčného seminára z fyziky, kategória 9
Matematický klokan 
Najúspešnejší riešitelia v medzinárodnej súťaži na našej škole, kategória Klokanko: Adam Borbély a Dávid Tkáčik z III.A
Pytagoriáda 
Dávid Tkáčik, III.A a Martin Pap, V.A - úspešní riešitelia obvodného kola
Matematická olympiáda 
Denis Vasko, IX.A - úspešný riešiteľ obvodného kola - 3. miesto, kategória Z9
Viktor Vrabec, V.A - úspešný riešiteľ obvodného kola, kategória Z5
Komenský a my 
Réka Bogdányová, VIII.A - 1. miesto v celoslovenskej literárnej súťaži "Čítame aby sme objavovali človeka a svet"
Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 
Noémi Horváthová, VIII.A - čestné uznanie v celoslovenskej súťaži
Európa v škole 
Krištof Mojzes, V.A - ocenená práca v obvodnom kole v II. kategórii písomné práce
Hviezdoslavov Kubín 
Renáta Vinczeová, IX.B - 2. miesto,
Natália Bujáková, IX.A - 3. miesto,
Denis Csanda, VII.A - 3. miesto
v spádovom kole 58. ročníka súťaže v prednesoch poézie a prózy
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 
Daniela Hlozáková, IX.A - úspešná riešiteľka obvodného kola, kategória C
Šaliansky Maťko 
Sofia Ráczová, VII.A - 2. miesto v obvodnom kole súťaže v prednese slovenskej povesti
Cestujeme rozprávkou Naďa Liptáková, II.A a Lucia Mikulcová, V.A - ich práce ocenené na výtvarnej súťaži v Palárikove
Majstrovstvá okresu NZ 
Nikolas Bogdány, IX.B - 3. miesto v hode loptičkou, kategória - žiaci ZŠ
Orion florbal- cup 
Mladší žiaci - 2. miesto v celoštátnej súťaži škôl vo florbale, organizátor súťaže ZŠ Nábrežná NZ
Detská univerzita Komenského 
Nikolas Varga, IX.A - absolvent

Úspechy našich žiakov v šk. r. 2010/2011

Komenský a my, celoslovenská súťaž 
Tomáš Baranovič, IX.A - 1. miesto v literárnej súťaži "Akého človeka si mám vážiť a prečo?"
Lea Vidová, II.A - 3. miesto vo výtvarnej súťaži "O vode - morský svet, voda a ryby"
fyzIQ 
úspešní riešitelia celoslovenského korešpondenčného seminára z fyziky, kategória 9:
Dominik Vasko - Adam Mészáros, IX.B
Dávid Igaz - Karin Illésová, IX.B
Nikoleta Grochalová. IX.A
Viktória Tóthová - Brgita Marenčáková. IX.A
Peter Csányi - Kevin Krupánsky, IX.A
Majstrovstvá kraja v orientačnom behu 
Erik Brenkus, IX.A - 5. miesto v okresnom kole, reprezentácia školy v krajskom kole
Kreslenie hrou 
Viktória Szabóová, Veronika Árendásová, VIII.B - 2. miesto v súťaži
Slávik Slovenska 
Alexa Igaz, III.A - 3. miesto v obvodnom kole v interpretácii ľudovej piesne
Súťaž Družstiev mladých zdravotníkov 
4. miesto v Okresnej súťaži
PIKOMAT 
Lenka Zsilinszká, V.A - úspešná riešiteľka kategórie 5
28. ročníka celoslovenského korešpondenčného seminára z matematiky
Fyzikálna olympiáda Dominik Vasko, IX.B - úspešný riešiteľ obvodného kola - 4. miesto v kategórii E, úspešný riešiteľ krajského kola
Denis Vasko, VIII.A - úspešný riešiteľ obvodného kola, 4. miesto v kategórii F
Matematická olympiáda 
Dominik Vasko, IX.B - úspešný riešiteľ obvodného kola - 7. miesto v kategórii MO Z9, úspešný riešiteľ krajského kola
Biologická olympiáda 
Peter Csányi, IX.A - úspešný riešiteľ obvodného kola, projektová časť - 2. miesto v kategórii - C, úspešný riešiteľ krajského kola - 4. miesto
Geografická olympiáda 
Miron Sipos, VII. A - úspešný riešiteľ obvodného kola, 5. miesto v G - kategórii
Olympiáda v anglickom jazyku 
Vanesa Ludasová, VII.B - úspešná riešiteľka obvodného kola
iBobor 
Denis Vasko, VIII.A - víťaz súťaže Informatický bobor v kategórii KADETI
Európa v škole 
Denis Csanda, VI.A - ocenená práca v obvodnom kole, II. kategória písomné práce
Hviezdoslavov Kubín 
Natália Bujáková, VIII.A - 1. miesto v spádovom kole, 3. miesto v obvodnom kole
Denis Csanda, VI.A - 2. miesto
Renáta Vinczeová, VIII.B - 3. miesto
Viktor Vrabec - 3. miesto
v spádovom kole 57. ročníka v prednese poézie a prózy
Šaliansky Maťko 
Sofia Ráczová, VI.A - 3. miesto v obvodnom kole súťaže v prednese slovenskej povesti, III Kategória


Úspechy našich žiakov v šk. r. 2009/2010


Komenský a my 
Nikolas Varga, VII.A, kategória B, téma: "Čo pre teba znamená svet fantázie?" - 1. miesto v celoslovenskej literárnej súťaži
Veronika Szabová, I.A, kategória A1 - 3. miesto v celoslovenskej výtvarnej súťaži
Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
Michaela Benyíková, VI.A, I. kategória - čestné uznanie
Súťaž Hliadok mladých zdravotníkov 
4. miesto v okresnom kole
Európa v škole 
Viktor Kurucz - ocenená práca v okresnej súťaži, I. kategória písomné práce, 1. miesto
Biblická olympiáda 
Karin Illésová VIII.B, Simona Vidová VIII.B, Renata Vinczeová VII.B - 5. miesto
Fyzikálna olympiáda 
Dominik Vasko, VIII.B - úspešný riešiteľ okresného kola, 7. miesto
Geografická olympiáda 
Miron Sipos, VI.A - 4. miesto
Matematická olympiáda 
Nikoleta Csandová, IX.A - úspešná riešiteľka okresného kola 
Olympiáda slovenského jazyka 
Nikoletta Czapáriková, IX.A - úspešná riešiteľka okresného kola
Hviezdoslavov Kubín 
Renata Vinczeová, VII.B - čestné uznanie v obvodnom kole
Kreslenie hrou 
Lívia Mojzesová IX.A, Silvia Sztiszkalová IX.A
- ocenené diplomom Bronzové pásmo - 3. miesto vo výtvarnej súťaži na SOŠ v Nových Zámkoch

Úspechy našich žiakov v šk. r. 2008/2009


Olympiáda v anglickom jazyku
OAj 1.B Linda Mészárosová, VIII.A - úspešná riešiteľka, 2. miesto v okresnom kole
Olympiáda v nemeckom jazyku
ONj 1.B Viktória Csányiová, IX.B - úspešná v okresnom kole
Biologická olympiáda
BiO Attila Balogh, IX.B - úspešný riešiteľ, 2. miesto v okresnom kole, 2. miesto v krajskom kole,
3. miesto v celoštátnom kole
Fyzikálna olympiáda
FO E Lucia Zsilinszká, IX.A - úspešná riešiteľka , 8. miesto v okresnom kole
Biblická olympiáda 
Karin Illésová VII.B, Simona Vidová VII.B, Renáta Vinczeová VI.B - úspešné riešiteľky, 6. miesto
Hviezdoslavov Kubín
II. kategória - poézia Natália Bujáková, VI.A - 3. miesto v obvodnom kole
III. kategória - poézia Nikoleta Csandová, VIII.A - 3. miesto v obvodnom kole

Úspechy našich žiakov v šk. r. 2007/2008


Olympiáda v anglickom jazyku
OAj 1.B Silvia Bajlová, IX..A - úspešná riešiteľka, 1. miesto v okresnom kole, 1. miesto v krajskom kole, 3. miesto v celoštátnom kole
OAj 1.A Linda Mészárosová, VII.A - úspešná riešiteľka, 5. miesto v okresnom kole
Olympiáda v nemeckom jazyku
ONj 1.B Viktória Csányiová, VIII.B - úspešná riešiteľka, 8. miesto v okresnom kole
Olympiáda v slovenskom jazyku
kategória C Ivana Viglašová, IX.A - 3. miesto v krajskom kole
Komenský a my
celoslovenská súťaž Ivana Viglašová, IX.A - 1. miesto v literárnej súťaži "Sme, či nie sme tolerantní?"
Lucia Mikulcová - 1. miesto vo výtvarnej súťaži "Zviera žije, počuje a hýbe sa"
Šaliansky Maťko úspešní recitátori v okresnom kole:
1. kategória Sofia Ráczová
2. kategória Nina Strecsková
3. kategória Linda Mészárosová
Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
celoslovenská súťaž Nikoleta Csandová VII.A, čestné uznanie
Biologická olympiáda
BiO C Attila Balogh, VIII.B - úspešný riešiteľ, 1. miesto v okresnom kole, 12. miesto v krajskom kole
Fyzikálna olympiáda
FO F Lucia Zsilinszká, VIII.A - úspešná riešiteľka okresného kola, 12. miesto
fyzIQ úspešní riešitelia celoslovenského korešpondenčného seminára z fyziky:
kategória 9 Judita Tóthová IX.B, 1. miesto v Nitrianskom kraji
Silvia Bajlová IX.A
Benjamín Varga - Alexandra Birkusová, IX.A
kategória 8 Kitty Illésová - Lucia Zsilinszká, VIII.A
Lukáš Mikulec - Michal Čerhák, VIII.B
Matematická olympiáda 
Nikoleta Grochalová, VII.A
Pytagoriáda úspešní riešitelia:
Nikoleta Csandová, VII.A
Linda Mészárosová, VII.A
Nikoleta Grochalová, VI.A
Miron Sipos, IV.A
Súťaž Hliadok mladých zdravotníkov
I. st. 3. miesto v okresnom kole
Hviezdoslavov Kubín
II. kategória poézie Nikoleta Csandová VII.A, 3. miesto v obvodnom kole
I. kategória prózy Michaela Benyíková, 3. miesto v obvodnom kole
Biblická olympiáda 
čestné uznanie v dekanátnom kole:
Natália Bujáková V.A
Laura Matalová V.B
Martin Martinček V.B
Tanečná súťaž
Junior II C LAT Nikoleta Csandová VII.A, 1. miesto tanečnému páru
Majstrovstvá okresu Nové Zámky ml. žiakov ZŠ v atletike
Patrik Krupánszki VII.B, 3 miesto v skoku do diaľky s výkonom 348
OK v cezpoľnom behu 
Tamás Balogh, IX.B - 8. miesto
Majstrovstvá okresu v šachu 
Patrik Borza, VII.A - 8 miesto

Úspechy našich žiakov v šk. r. 2006/2007


Olympiáda v anglickom jazyku
OAj 1.B Silvia Bajlová, VIII.A - úspešná riešiteľka, 1. miesto v okresnom kole, 2. miesto v krajskom kole
Matematická olympiáda
MO Z5 Nikoleta Grochalová, V.A - úspešná riešiteľka okresného kola
MO Z9 Róbert Birkus, IX.A - úspešný riešiteľ, 6. miesto v okresnom kole
Pytagoriáda
P 5 Nikoleta Grochalová, V.A - úspešná riešiteľka okresného kola
P 8 Kristína Grochalová, VIII.A - úspešná riešiteľka okresného kola
Fyzikálna olympiáda
FO E Róbert Birkus, IX.A - úspešný riešiteľ, 7. miesto v okresnom kole
fyzIQ 
úspešní riešitelia celoslovenského korešpondenčného seminára z fyziky:
Michal Čerhák, VII.B
Lukáš Mikulec, VII.B
Benjamín Varga - Alexandra Birkusová, VIII.A
Judita Tóthová - Denisa Borzová, VIII.B
Adriána Baraová, IX.A
Róbert Birkus, IX.A
Na bicykli bezpečne
1. miesto v obvodnom kole, 3. miesto v krajskom kole
Súťaž Hliadok mladých zdravotníkov
4. miesto v okresnom kole
Adriana Baraová, IX.A
Erika Baloghová, IX.A
Nikoleta Dojcsanová, IX.A
Dominika Kuťková, IX.A
Katarína Žolnaiová, IX.A
Majstrovstvá okresu NZ žiakov v atletike
Attila Buják, 1. miesto, beh na 60 metrov
Attila Buják, 2. miesto, beh na 300 metrov
Alexandra Birkusová, 2.miesto, hod kriketovou loptičkou
Katarína Žolnaiová, 2. miesto, beh na 60 metrov
štafeta 4x60 metrov žiačky, 3. miesto
Okresné finále v malom futbale žiačok ZŠ 
1. miesto
Talent 2006 
Diplom Goldstars za 4.miesto v diskotanci - súbory, 1. kategória
Talent 2006 
Diplom HVIEZDIČKA za 5. miesto v oblasti scénický tanec - súbory, 1. kategória
Regionálna a medzinárodná amatérska súťaž výtvarných prác a fotografií - Obec Tvrdošovce
Bianka Csábiová, 1. miesto v I. kategórii
Alexandra Mészárosová, miesto v II. kategórii
Róbert Birkus, 2.miesto v II. kategórii
Erika Baloghová, 3.miesto v II. kategórii
Alexandra Birkusová, 2. miesto v kategórii fotografií
Ladislav Mészáros, 3. miesto v kategórii fotografií
Fotografický krúžok, pamätný list za vynikajúcu prácu v kategórii fotografií

Úspechy našich žiakov v šk. r. 2005/2006

Olympiáda anglického jazyka
OAj 1 A Silvia Bajlová, VII.A - 1. miesto v okresnom kole, 3. miesto v krajskom kole
Lucia Hozzánová, VIII.A - úspešná reprezentácia školy - 10. miesto v okr. kole
Matematická olympiáda
MO Z 5 František Nagy, V.B - úspešný riešiteľ okresného kola
MO Z 6 Anita Bogdányová, VI.A - úspešná riešiteľka okresného kola
Lucia Zsilinská,VI.A - úspešná riešiteľka okresného kola
Michal Čerhák, VI.B - úspešný riešiteľ okresného kola
MO Z 8 Róbert Birkus, VIII.A - úspešný riešiteľ okresného kola
Pytagoriáda
P 4 Nikoleta Grochalová, IV.A - úspešná riešiteľka okresného kola
P 5 František Nagy, V.B - úspešný riešiteľ okresného kola
P 7 Tamás Balogh, VII.B - úspešný riešiteľ okresného kola
P 8 Róbert Birkus, VIII.A - úspešný riešiteľ okresného kola
Fyzikálna olympiáda
FO F Róbert Birkus, VIII.A - úspešný riešiteľ okresného kola - 3. miesto
FO E Filip Mészáros, IX.A- úspešný riešiteľ okresného kola - 13. miesto
Matej Pestun, IX.A - úspešný riešiteľ okresného kola - 14. miesto
fyzIQ - úspešní riešitelia celoslovenského korešpondenčného seminára z fyziky
Silvia Bajlová, VII.A
Kristína Grochalová - Alexandra Birkusová, VII.A
Róbert Birkus, VIII.A
Geografická olympiáda
GO Linda Mészárosová, V.A - úspešná riešiteľka okresného kola
Michal Čerhák, VI.B -úspešný riešiteľ okresného kola - 6. miesto
Biologická olympiáda
BiO D Lucia Zsilinská, VI.A - úspešná riešiteľka okresného kola - 4. miesto
Komenský a my
Matej Pestun, IX.A - 3. miesto v celoslovenskej súťaži
Prečo mám rád SLOVENČINU, prečo mám rád SLOVENSKO
Linda Mészárosová, V.A - čestné uznanie v 14. ročníku celoslovenskej súťaže
Hviezdoslavov Kubín
Patrícia Ruzsiková V.A - úspešná reprezentácia školy - 2. miesto
Šaliansky Maťko
Cindy Karácsónyiová, III.A - úspešná reprezentácia školy - 4. miesto
Nikoleta Csandová, V.A - úspešná reprezentácia školy
Lucia Budíková, VII.B - úspešná reprezentácia školy
Hliadka mladých zdravotníkov
Erika Baloghová, VIII.A
Adriana Baraová, VIII.A
Nikoleta Dojcsánová, VIII.A
Dominika Kuťková, VIII.A
Katarína Zsolnaiová, VIII.A
- úspešne reprezentovali školu na okresnom kole súťaže - 4. miesto
Na bicykli bezpečne
- úspešne reprezentovali školu na okresnom kole súťaže - 4. miesto
Majstrovstvá okresu žiakov a žiačok ZŠ v atletike jednotlivcov - družstiev
60 m Tomáš Krupánszki, IX.B - 15. miesto
300 m Boris Stupka,IX.A - 8. miesto
1000 m Zdenko Zahradníček, IX.A - 16. miesto
guľa Peter Heka, IX.A - 16. miesto
guľa Boris Stupka, IX.A - 17. miesto
štafeta 4x60m 4. miesto
Družstvo
ŽIACI 7. miesto - 580 bodov
60 m Nikoleta Dojcsánová, VIII.A - 19. miesto
800 m Kristýna Mészárosová, VIII.A -14. miesto
dialka Katarína Zsolnaiová, VIII.A -12. miesto
výška Erika Mažárová, VIII.A -7. miesto
výška Michaela Farkasová, IX.B - 8. miesto
štafeta 4x60m 8. miesto
Družstvo ŽIAČKY 10. miesto - 463 bodov
Zelený svet
Všetkým deťom na Zemi - odkaz prírody
Lucia Zsilinszká, VI.A - Diplom a Hlavná cena v kategórii Čiernobiela a farebná fotografia v IX. ročníku medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže

Úspechy našich žiakov v šk. r. 2004/2005

Detský čin roka 2004

Kategória: Pomoc prírode Adrian Czibulka a Tomáš Halász, v júni 2004 ukončili IX. ročník na našej škole -ocenenie za nomináciu v celoslovenskom projekte Detský čin roka pod záštitou Ministerstva školstva
Takmer celé letné prázdniny trávili dvaja budúci deviataci našej školy - kamarát Adrián a Tomáš pri rybníku a chytali ryby. Počas rybačiek zažili už veľa príhod, táto však bola naozaj nezvyčajná. Do veľkého ticha sa znenazdajky začalo rozliehať čľapkanie blata. Neustále sa približovalo, až kým nedonútilo zvedavých chlapcov hľadať zdroj zvuku. Po chvíli hľadania sa im naskytol nezvyčajný pohľad. Len podľa tvaru zvieraťa bolo možné zistiť, že je to labuť, celá ušpinená od bahna. Zlomila si krídlo a keď uviazla v hustom blate, nevedela vzlietnuť. Už sa zdalo, že prestala bojovať. Chlapci ju z bahna vyslobodili a vo vode z nej blato zmyli. Uložili labuť do vreca a na bicykli ju odviezli k Adriánovej babičke. Tam ju dôkladne poumývali a ošetrili jej zlomené krídlo. Adrián si labuť zobral domov a kým sa zlomené krídlo nezrástlo, staral sa o ňu. Zachránenú labuť zaniesol opäť na rybník.
List napísala vychovávateľka Andrea Borosová, skutok vykonali: Adrián Czibulka a Tomáš Halász, v šk. r. 2003/2004 - 9. trieda
Radosť v rodine 2004
Lukáš, Patrik a Nikoleta Trembošovci, II.A
Adam Mészáros, III.B
Adorián Vitko, V.B
Miriam Schniererová, v júni 2004 ukončila IX. ročník na našej škole
-ich práce vystavené na VERNISÁŽI putovnej Literárno-výtvarnej výstavy najlepších žiackych prác celoslovenskej súťaže v Synagóge v Nitre
Talent 2004
žiaci IV.A triedy, "Hviezdička" - 2. miesto v scénickom tanci
Nikoleta Csanová, IV.A - spev populárnej piesne jednotlivcov - 3. miesto
POP ARÉNA 2005
I.kategória
Nikoleta Csandová, IV.A - 2.miesto na X. ročníku regionálnej súťaže interprétov populátnej piesne
COOP Jednota
žiaci celej školy - 4.miesto
Matematická olympiáda
MO Z 7 Róbert Birkus, VII.A - úspešný riešiteľ okresného kola - 1. miesto
Richard Nagy, VIIB. - úspešný riešiteľ okresného kola
MO Z 8 Zuzana Krvavá, VIII.B - úspešná riešiteľka okresného kola - 1. miesto
MO Z 9 Róbert Balogh, IX.B - úspešný riešiteľ okresného kola - 3. miesto
- úspešný riešiteľ krajského kola
Fyzikálna olympiáda
FO E Róbert Balogh, IX.B - úspešný riešiteľ okresného kola - 10. miesto
Dávid Martinkovič, IX.A - úspešný riešiteľ okresného kola - 12. miesto
Geografická olympiáda
GO H Michael Dojcsán, VIII.B - úspešný riešiteľ okresného kola - 9. miesto
Olympiáda anglického jazyka
OAj 1 A Silvia Bajlová, VI.A - úspešná reprezentácia školy - 3. miesto
Lucia Hozzánová, VII.A - úspešná reprezentácia školy - 8. miesto
OAj 1 B Róbert Balogh, IX.B - úspešná reprezentácia školy - 11. miesto
Biologická olympiáda
BiO D Silvia Bajlová, VI.A - úspešná riešiteľka okresného kola - 10. miesto
Na bicykli bezpečne
Anita Bogdányová, V.A
Michal Kružlík, V.A
Viktor Vereš, V.A
Lucia Zsilinszká, V.A
- úspešne reprezentovali školu na okresnom kole súťaže - 3. miesto
Hliadka mladých zdravotníkov
Silvia Bajlová, VI.A
Erika Baloghová, VII.A
Adriana Baraová, VII.A
Nikoleta Dojcsánová, VII.A
Dominika Kuťková, VII.A
- úspešne reprezentovali školu na okresnom kole súťaže - 4. miesto

Úspechy našich žiakov - školský rok 2003/2004

Ústredné kolo celoštátnej súťaže Komenský a my
Literárna časť:
Alexandra Hrubá VII.B - 2. miesto, práca: Naša ideálna škola
Výtvarná časť:
II.A trieda - 1. miesto, práca: Historické mesto
III.A trieda - 2. miesto, práca: Brána vzdelania otvorená
Európa v škole
51. ročník medzinárodnej súťaže, III. Kategória, literárna časť:
Dávid Baranovič VII.B - 2. miesto
Hviezdoslavov Kubín
Zuzana Čapuchová VIII.A - 2. miesto v okresnom kole v prednese prózy
Matematická olympiáda
Úspešná riešiteľka okresného kola: Silvia Bajlová V.A
Pytagoriáda
Úspešní riešitelia okresného kola:
Tamás Balogh V.B - 15. miesto
Róbert Fucsík V. B - 22. miesto
Róbert Birkus VI.A
Fyzikálna olympiáda
Úspešní riešitelia okresného kola kategória F:
Dávid Martinkovič VIII.A - 2. miesto
Róbert Balogh VIII.B - 4. miesto
fyzIQ 
Úspešní riešitelia celoslovenského korešpondenčného seminára z fyziky:
Dávid Martinkovič VIII.A
súťažiaca dvojica Miriama Ludasová - Veronika Vitková
Biologická olympiáda
Úspešná riešiteľka okresného kola:
Adriana Baraová VI.A - 2. miesto
Geografická olypiáda
Úspešný riešiteľ okresného kola:
Michael Dojcsán VII.B - 8. miesto
Olympiáda z anglického jazyka
Úspešná riešiteľka okresného kola:
Lucia Hozzánová VI.A
Súťaž "Hliadok mladých zdravotníkov"
2. miesto v okresnom kole, II. kategória, získali žiaci:
Erika Baloghová VI.A, Adriana Baraová VI.A, Nikoleta Dojcsánová VI.A, Dominika Kuťková VI.A, Silvia Bajlová V.A, Tímea Birkusová V.A
Slávik 2004
3.miesto v I.kategórii okresného kola: Nikoleta Csandová III.A
POP ARÉNA 2004
IX. ročník regionálnej súťaže detských polulárnej piesne
Nikoleta Csandová III.A - 3. miesto
Na bicykli bezpečne
1.miesto v okresnej súťaži získalo družstvo žiakov z V.B triedy:
Tamás Balogh, Róbert Fucsík, Bibiána Capuchová a Judira Tóthová.
Krajské kolo - 3. miesto
Deti v doprave
- výtvarná časť krajskej súťaže Na bicykli bezpečne
Michal Csányi IX. ročník - 2. miesto
Alexandra Hrubá - VII.B - 3. miesto
Majstrovstvá žiakov v ľahkej atletike
Majstrovstvá okresu, vrh guľou: Jozef Bucala VIII.B - 1. miesto
Majstrovstvá Slovenskej republiky: 3. miesto
Fitness detí
Majstrovstvá Slovenska GRAND PRIX 2004
Michaela Farkašová VII. ročník - 4. miesto v kategórii III
Fit Kid 2004
Michaela Farkašová VII. ročník - 2. miesto kategória nad 12 r. do 16 r.