Mimoškolská činnosť

2020/2021

Basketbalový krúžok
Ing. Marian Batyka
Pohybový krúžok
PaedDr. Beáta Borbélyová
Florbal
Ing. Vojtech Mojzes
Matematický krúžok
Mgr. Monika Drgonová
Volejbal
PaedDr. Monika Vanyová, PhD.
Mažoretky
PaedDr. Iveta Mészárosová
Pohybové hry
Mgr. Gabriela Tóthová
Mladé talenty
PaedDr. Henrieta Csandová
Programovanie
Mgr. Alexandra Baloghová
Sledovanie dokumentárnych filmov
Mgr. Tibor Sýkora
Múdra sova
Mgr. Henrieta Mazanová
Vybíjaná
Mgr. Eva Vinceová
Výtvarný krúžok
Mgr. Silvia Malíková
Zdravotnícky krúžok
Mgr. Alexandra Baloghová
Z každého rožka troška
Mgr. Xénia Sláviková