Mimoškolská činnosť 
2021/2022

Programovanie
Mgr. Alexandra Baloghová
Basketbalový krúžok - Žirafky
Ing Marián Batyka
Minibasketbal
Ing. Marián Batyka
Minifutbal
Ing. Marián Batyka
Slovenský jazyk
Mgr. Gertrúda Benceová
Hravá slovenčina
Mgr. Gertrúda Benceová
Pohybový krúžok
PaedDr. Beáta Borbélyová
Mladé talenty
PaedDr. Henrieta Csandová
Matematický krúžok
Mgr. Monika Drgonová
Múdra sova
Mgr. Henrieta Mazanová
Mažoretky
PaedDr. Iveta Mészárosová
Florbal
Ing. Vojtech Mojzes
Z každého rožka troška
Mgr. Xénia Sláviková
Športový krúžok
Mgr. Tibor Sýkora
Pohybové hry
Mgr. Gabriela Tóthová
Vybíjaná
Mgr. Eva Vinceová