Mimoškolská činnosť 
2022/2023

Basketbalový krúžok - Žirafky

Florbal 

Futbal (8. ročník)

Futbal (7. ročník)

Hravá slovenčina

Hravé čítanie

Kadernícky krúžok

Literárny krúžok

Matematický krúžok (3. A)

Matematický krúžok (5. ročník)

Matematický krúžok (9. ročník)

Mažoretky I

Mažoretky II

Minižirafky

Mladé talenty

Pohybové hry

Spoločenské hry

Šikovné ruky

Výtvarný krúžok

Z každého rožka troška I

Z každého rožka troška II