Pedagogickí zamestnanci školy

Riaditeľka školy
Mgr. Jana Micsinaiová                                                                                      skolajak@gmail.com, riaditel@zstvrdosovce.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy
PaedDr. Iveta Mészárosová                                                                             skolajak@zstvrdosovce.sk  
Výchovná poradkyňa
Mgr. Gertrúda Benceová                                                                                   benceova@gmail.com                                                                                   
Vychovávateľky
Mgr. Eva Borbélyová                                                                                            eva.borbelyova@zstvrdosovce.sk 
Bc. Dominika Pintérová                                                                                        

Učitelia
Mgr. Alexandra Baloghová (NBV, INF)                        tr. uč. VIII. A            alexandra.baloghova@zstvrdosovce.sk 
Mgr. Gertrúda Benceová (SJL, OBN)                            tr. uč. VI. A                benceova@gmail.com 
PaedDr. Beáta Borbélyová (BIO, CHE)                        tr. uč. VII. A               borbelyova.bea@gmail.com 
Mgr. Andrea Borosová (1. - 4. ročník)                         tr. uč. IV. A                 andrea.borosova@zstvrdosovce.sk
Mgr. Zuzana Bujáková (1. - 4. ročník)                         tr. uč. IV. B
PaedDr. Henrieta Csandová (1. - 4. ročník)               tr. uč. II. B                  henrieta.csandova@gmail.com 
Mgr. Monika Drgonová (MAT, INF)                             tr. uč. V. A                  liskovamoni@gmail.com 

Mgr. Zuzana Fekete (1. - 4. ročník, TSV)                    tr. uč. III. A                zuzanaduricova@centrum.sk
Mgr. Xénia Sláviková (1. - 4. ročník)                           tr. uč. I. B                   xxxenka.jak@gmail.com 
Mgr. Hedviga Gubóová (SJL, ANJ)                                                                   h.gubova@zoznam.sk 
Mgr. Gabriela Ivanics (NEJ) 
Mgr. Henrieta Mazanová (1. - 4. ročník)                    tr. uč. II. A
Ing. Vojtech Mojzes (ANJ, THD)                                  tr. uč. VI. B 

Mgr. Andrea Pročková (SJL, DEJ)                                 materská dovolenka 

Mgr. Tibor Sýkora (ETV, GEG, BIO)                            tr. uč. VIII. B               tibor.sykora@zstvrdosovce.sk 
Mgr. Gabriela Tóthová (1. - 4. ročník)                        tr. uč. I. A                     tothovag@seznam.cz 
PaedDr. Monika Vanyová, PhD. (MAT, FYZ)                                                   monika.vanyova@zstvrdosovce.sk 
Mgr. Eva Vinceová  (SJL, DEJ)                                      tr. uč. IX. A                  evinceova@centrum.sk 

Pedagogické asistentky    

Ing. Petra Fekečová                                                                                              petra.fekecova@zstvrdosovce.sk 
Monika Súkenníková
Pedagogicko-psychologický poradca
PaedDr. Marta Šuláková
Sociálny pedagóg 

Školský psychológ

Nepedagogickí zamestnanci školy

Anna Šipošová, oddelenie PAM  
Ing. Erika Šipošová, účtovníctvo 
Mária Bahulová, upratovačka
Denisa Šipošová, upratovačka 
Eva Vanyová, upratovačka 
Marián Mojzes, údržbár  

Bc. Miriama Majorová, vedúca školskej jedálne 
??, kuchárka 
Alžbeta Vasová, kuchárka 
Eva Dömeová, kuchárka  
Agneša Ludas, kuchárka