Pedagogickí zamestnanci školy

Riaditeľka školy
Mgr. Jana Micsinaiová                                                                                         skolajak@gmail.com

Zástupkyňa riaditeľky školy
PaedDr. Iveta Mészárosová                                                                                skolajak@zstvrdosovce.sk  
Výchovná poradkyňa
Mgr. Gertrúda Benceová                                                                                     benceova@gmail.com                                                                                   
Vychovávateľky
Mgr. Eva Borbélyová                                                                                            eva.borbelyova@zstvrdosovce.sk 
Mgr. Tímea Blažeková                                                                      

Učitelia
Mgr. Alexandra Baloghová (NBV, INF)                        tr. uč. IX. A                 alexandra.baloghova@zstvrdosovce.sk 

Mgr. Gertrúda Benceová (SJL, OBN)                            tr. uč. VII. A                benceova@gmail.com 

PaedDr. Beáta Borbélyová (BIO, CHE)                        tr. uč. VIII. A               borbelyova.bea@gmail.com 

Mgr. Andrea Borosová (1. - 4. ročník)                         tr. uč. III. A                  andrea.borosova@zstvrdosovce.sk

Mgr. Zuzana Bujáková (1. - 4. ročník)                         tr. uč. III. B

PaedDr. Henrieta Csandová (1. - 4. ročník)               tr. uč. I. B                    henrieta.csandova@gmail.com 

Mgr. Monika Drgonová (MAT, INF)                             tr. uč. VI. A                 liskovamoni@gmail.com  

Mgr. Zuzana Fekete (1. - 4. ročník, TSV)                    tr. uč. IV. A                 zuzanaduricova@centrum.sk 

Mgr. Xénia Sláviková (1. - 4. ročník)                           tr. uč. II. B                   xxxenka.jak@gmail.com 

Mgr. Hedviga Gubóová (SJL, ANJ)                                                                     h.gubova@zoznam.sk 

Mgr. Gabriela Ivanics (NEJ) 

Mgr. Henrieta Mazanová (1. - 4. ročník)                    tr. uč. I. A 

Ing. Vojtech Mojzes (ANJ, THD)                                  tr. uč. VII. B 

Mgr. Andrea Pročková (SJL, DEJ) 

Mgr. Tibor Sýkora (ETV, GEG, BIO)                           tr. uč. IX. B                  tibor.sykora@zstvrdosovce.sk 

Mgr. Gabriela Tóthová (1. - 4. ročník)                       tr. uč. II. A                    tothovag@seznam.cz  

PaedDr. Monika Vanyová, PhD. (MAT, FYZ)             tr. uč. V. A                    monika.vanyova@zstvrdosovce.sk  

Mgr. Eva Vinceová  (SJL, DEJ)                                      tr. uč. V. B                  evinceova@centrum.sk 


Pedagogické asistentky    

Ing. Petra Fekečová

Mgr. Eva Ďurovičová

Mgr. Lucia Uhráková

Školský špeciálny pedagóg

PaedDr. Marta Šuláková

Sociálny pedagóg 

Mgr. Helena Lukácsová

Školský psychológ

Mgr. Miriam Štibrányiová

Nepedagogickí zamestnanci školy

Ing. Erika Šipošová, účtovníctvo 
Denisa Šipošová, upratovačka 
Miriam Tóthová, upratovačka
Anna Mészárosová, upratovačka
Marián Mojzes, údržbár  

Bc. Miriama Majorová, vedúca školskej jedálne 
Csilla Buják, kuchárka 
Erika Takácsová, kuchárka 
Eva Dömeová, kuchárka  
Agneša Ludas, kuchárka