Aktuálne oznamy:

Prosím všetkých žiakov i rodičov, aby dodržiavali predpísané epidemiologické opatrenia. 

Rúška sú v celom areáli školy povinné pre deti aj rodičov.  

Od 3. septembra 2021 školská jedáleň (ŠJ) ani školský klub detí (ŠKD) sú v prevádzke. 

Ďakujeme a tešíme na Vás!


28. august 2021

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemiologických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka


Vyhlásenie návštevníka bezpríznakovosti 
Virtuálna prehliadka školy