Aktuálne oznamy:


Na stiahnutie:


Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda sú najvyšším stupňom ocenenia a od roku 1999 ho udeľujú ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní a významný podiel na rozvoji školstva Slovenskej republiky.

Mgr. Jana Micsinaiová patrí medzi vybrané osobnosti z radov pedagógov a na slávnostnom podujatí "Cena svätého Gorazda" si z rúk ministra školstva Mgr. Jána Horeckého prevzala Ďakovný list za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu prácu vo výchovno-vzdelávacom procese a šírenie dobrého mena slovenského školstva v zahraničí.

PaedDr. Monika Vanyová, PhD. patrí medzi vybrané osobnosti z radov pedagógov a na slávnostnom podujatí "Cena svätého Gorazda" si z rúk ministra školstva Mgr. Branislava Gröhlinga prevzala Ďakovný list za dlhoročnú pedagogickú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, vzornú reprezentáciu školy v rôznych aktivitách a projektovú činnosť.


Virtuálna prehliadka školy