Aktuálne oznamy:

1. júl 2022

Súčasná doba pandémie COVID-19 spôsobila u detí znížený záujem o pohyb. Z dôvodu dištančného vzdelávania, ktoré dominovalo v minulom školskom roku sa u detí začali prejavovať problémy s obezitou a zníženou fyzickou kondíciou. Deťom chýbal režim a väčšinu dňa trávili za počítačmi alebo mobilnými telefónmi. Tento celosvetový problém môže mať dlhotrvajúci dopad na deti a mladých ľudí. Práve z tohto dôvodu by sme radi obnovili u detí opätovný záujem o šport a s ním súvisiaci zdravý životný štýl.


Hlasovať budeme môcť v Tescu Nové Zámky a Nesvady od 11. 7. 2022 do 7. 8. 2022.

Ďakujeme!


Prajeme Vám krásne prázdniny. Stretneme sa 5. septembra 2022.


16. máj 2022

USMERNENIE K BEZPEČNÉMU PROSTREDIU V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH POČAS PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 A MIMORIADNEJ SITUÁCIE

ŠKOLSKÝ SEMAFOR je pre zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie pozastavený.


Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka


Vyhlásenie návštevníka bezpríznakovosti 


Oznámenie o výnimke z karantény
Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda sú najvyšším stupňom ocenenia a od roku 1999 ho udeľujú ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní a významný podiel na rozvoji školstva Slovenskej republiky.

PaedDr. Monika Vanyová, PhD. patrí medzi vybrané osobnosti z radov pedagógov a na slávnostnom podujatí "Cena svätého Gorazda" si prevzala Ďakovný list za dlhoročnú pedagogickú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, vzornú reprezentáciu školy v rôznych aktivitách a projektovú činnosť z rúk ministra školstva Mgr. Branislava Gröhlinga.


Virtuálna prehliadka školy