Aktuálne oznamy:


14. september 2022

Vážení rodičia !

Riaditeľstvo základnej školy a Združenie rodičov pri ZŠ Vás pozýva na plenárne zasadnutie rodičov, dňa 22. 9. 2022 o 16.00 hod v školskej jedálni. 

Potom sa uskutočnia triedne schôdzky po dohode s triednymi učiteľmi. 

Ďakujeme za spoluprácu. 16. máj 2022

USMERNENIE K BEZPEČNÉMU PROSTREDIU V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH POČAS PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 A MIMORIADNEJ SITUÁCIE

ŠKOLSKÝ SEMAFOR je pre zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie pozastavený.


Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka


Vyhlásenie návštevníka bezpríznakovosti 


Oznámenie o výnimke z karantény
Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda sú najvyšším stupňom ocenenia a od roku 1999 ho udeľujú ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní a významný podiel na rozvoji školstva Slovenskej republiky.

PaedDr. Monika Vanyová, PhD. patrí medzi vybrané osobnosti z radov pedagógov a na slávnostnom podujatí "Cena svätého Gorazda" si prevzala Ďakovný list za dlhoročnú pedagogickú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, vzornú reprezentáciu školy v rôznych aktivitách a projektovú činnosť z rúk ministra školstva Mgr. Branislava Gröhlinga.


Virtuálna prehliadka školy