Aktuálne oznamy:

Prosím všetkých žiakov i rodičov, aby dodržiavali predpísané epidemiologické opatrenia. 

Rúška sú v celom areáli školy (mimo tried) povinné pre deti aj rodičov.  

Ďakujeme a tešíme na Vás!


28. november 2021

K dispozícii je aktualizovaná veria Školského semaforu, platná od 26. 11. 2021.28. august 2021

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemiologických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.


Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka


Vyhlásenie návštevníka bezpríznakovosti 
Virtuálna prehliadka školy