Aktuálne oznamy:

16. máj 2022

Riaditeľka Základnej školy Jána Amosa Komenského v Tvrdošovciach oznamuje, že podľa §150 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje z organizačných dôvodov na deň 18. mája 2022 (streda) riaditeľské voľno  žiakom 6. - 7. a 9. ročníka. Žiaci ročníkov 1. - 4. a VIII. A sa učia podľa rozvrhu.

ŠKD a ŠJ bude v prevádzke.

Mgr. Jana Micsinaiová, riaditeľka školy


10. máj 2022

Testovanie 5 - 2022

Vážení rodičia, pedagógovia, milí žiaci!

Dňa 18. 5. 2022 (streda) sa v čase od 8:00 do 11:10 h (zdravotne znevýhodnení žiaci 1. skupiny obmedzenia do 11:40 h) uskutoční celoštátne testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl. Žiaci budú testovaní z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Účasť každého žiaka je povinná. Podrobnejšie informácie ohľadom testovania piatakov môžete nájsť na stránke www.nucem.sk.

Prajeme im veľa úspechov.

Riaditeľstvo ZŠ


16. máj 2022

USMERNENIE K BEZPEČNÉMU PROSTREDIU V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH POČAS PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 A MIMORIADNEJ SITUÁCIE

ŠKOLSKÝ SEMAFOR je pre zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie pozastavený.


Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka


Vyhlásenie návštevníka bezpríznakovosti 


Oznámenie o výnimke z karantény
Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda sú najvyšším stupňom ocenenia a od roku 1999 ho udeľujú ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní a významný podiel na rozvoji školstva Slovenskej republiky.

PaedDr. Monika Vanyová, PhD. patrí medzi vybrané osobnosti z radov pedagógov a na slávnostnom podujatí "Cena svätého Gorazda" si prevzala Ďakovný list za dlhoročnú pedagogickú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, vzornú reprezentáciu školy v rôznych aktivitách a projektovú činnosť z rúk ministra školstva Mgr. Branislava Gröhlinga.


Virtuálna prehliadka školy