Spolu to bitneme

Naša škola sa zapojila do programu Enter pre školy 2020 vyhláseného Nadačným fondom Telekom a nadáciou Pontis. Hlavným cieľom projektu bolo uľahčiť žiakom druhého stupňa programovanie pomocou micro:bitov. Micro:bit je mikropočíťač, ktorý je ľahko programovateľný.

Škola z prostriedkov schválených v projekte zakúpila už k existujúcim micro:bitom rôzne príslušenstvo a programovateľných robotov. V čase dištančnej výučby sme so žiakmi programovali prostredníctvom simulátorov v prostredí MakeCode Editor. V čase prezenčnej výučby si žiaci mohli vyskúšat aj programovanie micro:bitu naživo. Hodiny Informatiky a samotné programovanie sa tak stalo zábavnejšie a ľahšie pochopiteľné.