Trojstretnutie

ZŠ J.A.Komenského
Brandýs nad Orlicí
Česko 


Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola
Fekete Lajos Tardosi Tagintézménye
Maďarsko

ZŠ Jána Amosa Komenského
Tvrdošovce
Slovensko


Naša spolupráca:
  • vzájomné spoznávanie škôl a obcí
  • zoznamovanie sa s inými kultúrnymi hodnotami s dôrazom na rešpektovanie národných rozdielov
  • výlety za historickými pamiatkami a prírodnými zaujímavosťami
  • spoločné oslavy Dňa detí, hry a súťaže zamerané na prelomenie jazykových bariér
  • upevňovanie priateľstiev aj prostredníctvom ubytovania v rodinách
  • prezentovanie sa na školských kolách recitačných a speváckych súťaží
  • spolupráca na pedagogickej úrovni, výmeny skúseností z pedagogickej praxe
  • zapájanie sa do celoštátnej súťaže Komenský a my


1. - 3. jún 2023     Brandýs nad Orlicí

2022 nekonalo sa

2021 nekonalo sa

2020 nekonalo sa

6. - 8. jún 2019          Tvrdošovce
7. - 9. jún 2018           Tardos
1. - 3. jún 2017           Brandýs nad Orlicí
2. - 4. jún 2016           Tvrdošovce
28. - 30. máj 2015      Tardos
5. - 7. jún 2014            Brandýs nad Orlicí
6. - 8. jún 2013            Tvrdošovce
7. - 9. jún 2012            Brandýs nad Orlicí
9. - 11. jún 2011         Tardos
27. - 29. máj 2010       Tvrdošovce
29. - 31. máj 2009      Tardos
30. máj - 1. jún 2008  Brandýs nad Orlicí
30. máj - 1. jún 2007  Kováčov, Tvrdošovce