Dokumenty

Školský vzdelávací program (posledná aktualizácia 2014)

Výchovný program Školského klubu detí  (posledná aktualizácia 2024)

Školský poriadok (posledná aktualizácia 2016)

Školský poriadok Školského klubu detí (posledná aktualizácia 2022)


Správy o výchovno-vyučovacích výsledkoch

Organizačný poriadok (posledná aktualizácia 2014)

Organizačná štruktúra (posledná aktualizácia 2014)

Kontinuálne vzdelávanie (posledná aktualizácia 2014)


Zmluvy, objednávky, faktúry  

Na stránke www.nasezmluvy.sk sú zverejnené zmluvy, objednávky a faktúry Základnej školy Jána Amosa Komenského Tvrdošovce.