Školská jedáleň

Aktuálny jedálny lístok nájdete kliknutím na odkaz:

JEDÁLNY LÍSTOK


Vedúca školskej jedálne 

Bc. Miriama Majorová
tel. číslo: +00421 35 6407320
e-mail: majorovamiriama@gmail.com  

Kuchárky

Agneša Ludas 
Erika Takácsová 
Csilla Buják 
Eva Dömeová 


Vyhlásenie dieťaťa zo stravy:

Ak chcete svoje dieťa na jeden alebo viac dní vyhlásiť zo stravy, je potrebné tak urobiť najneskôr jeden deň pred absenciou do 14:00 na telefónnom čísle školskej jedálne +00421 35 6407320 (nie formou SMS správy, ani prostredníctvom sociálnej siete).

Ak žiak náhle ochorie, nie je zo stravy odhlásený, môžete si stravu odobrať.

Ďakujem za porozumenie, Bc. Miriama Majorová, vedúca školskej jedálne

Stravné

žiaci 1. - 4. ročníka 1,21 eur
žiaci 5. - 9. ročníka 1,30 eur

Vydávanie obedov

Obedy sa vydávajú v školskej jedálni denne od 11:35 do 14:00 hodiny.

Zmluvy, objednávky, faktúry

Na stránke www.nasezmluvy.sk sú zverejnené zmluvy, objednávky a faktúry školskej jedálne pri základnej škole v Tvrdošovciach.

Zverejnenie zákaziek na obstaranie potravín, školská jedáleň.