Združenie rodičov

Združenie rodičov je dobrovoľné občianske združenie rodičov, alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy. Rodičovské združenie spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, pri organizovaní záujmovej činnosti žiakov školy, pri zabezpečovaní kultúrnych alebo športových podujatí školy a pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak. Rodičovské združenie zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov. Prostredníctvom svojich zástupcov, triednych dôverníkov, rokuje s riaditeľom školy, učiteľmi a ostatnými pracovníkmi školy. V rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi.

Triedni dôverníci

I. A     Danka Mojzesová

I. B     Mgr. Monika Poláková

II. A    Ing. Marián Batyka

II. B    Katarína Siposová

III. A   Bc. Miriama Majorová

III. B   Ing. Petra Fekečová

IV. A   

V. A    Bc. Miriama Majorová

V. B    Zuzana Ujhelyi

VI. A   Klaudia Liptáková

VII. A  Monika Vojtušová

VII. B   Katarína Plevjaková

VIII. A     Renáta Bédiová

IX. A     Erika Takácsová