Združenie rodičov

Združenie rodičov je dobrovoľné občianske združenie rodičov, alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy. Rodičovské združenie spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, pri organizovaní záujmovej činnosti žiakov školy, pri zabezpečovaní kultúrnych alebo športových podujatí školy a pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak. Rodičovské združenie zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov. Prostredníctvom svojich zástupcov, triednych dôverníkov, rokuje s riaditeľom školy, učiteľmi a ostatnými pracovníkmi školy. V rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi.

Triedni dôverníci

I. A

I. B

II. A     Danka Mojzesová

II. B     Mgr. Monika Poláková

III. A   Martina Batyka

III. B    Katarína Siposová

IV. A   Bc. Miriama Majorová

IV. B   Ing. Petra Fekečová

V. A   

VI. A    Bc. Miriama Majorová

VI. B    Zuzana Ujhelyi

VII. A   Klaudia Liptáková

VIII. A  Monika Vojtušová

VIII. B   Katarína Plevjaková

IX. A     Renáta Bédiová