Neinvestičný fond Ďatelinka

Neinvestičný fond pri ZŠ Jána Amosa Komenského Tvrdošovce
sídlo: ZŠ Tvrdošovce, Nová cesta č. 9, 941 10 Tvrdošovce

Aj v tomto školskom roku sa opierame o Vašu pomoc v prospech našich žiakov, Vašich detí. Znovu môžete rozhodnúť o 2% z podielu odvádzaných daní fyzických a právnických osôb v prospech nášho neinvestičného fondu: Fond pre rozvoj športovej zdatnosti a zdravia žiakov ĎATELINKA. Tieto finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie športového a kultúrneho života žiakov našej školy.

Vážení rodičia, sponzori!

Aj v tomto školskom roku sa opierame o Vašu pomoc v prospech našich žiakov, Vašich detí. Znovu môžete rozhodnúť o 2% z podielu odvádzaných daní fyzických a právnických osôb v prospech nášho neinvestičného fondu: Fond pre rozvoj športovej zdatnosti a zdravia žiakov ĎATELINKA. Tieto finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie športového a kultúrneho života žiakov našej školy.

Za pomoc a podporu v mene žiakov Základnej školy Jána Amosa Komenského Tvrdošovce ďakujeme.

Číslo účtu VÚB: SK20 0200 0000 0016 0994 8357

IČO fondu: 36096482

Tlačivá na vyplnenie si môžete prevziať u správcu neinvestičného fondu na riaditeľstve základnej školy, alebo prostredníctvom žiakov ZŠ. Potrebné je vyplniť obidve tlačivá, potvrdiť zamestnávateľom a odovzdať buď správcovi n.f. PaedDr. Ivete Mészárosovej v ZŠ, alebo priamo na príslušný daňový úrad. Pokyny k odvádzaniu 2% z daní nájdete na www.rozhodni.sk.

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ SUMY DO VÝŠKY 2 % (3 %) ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FO

Predseda fondu 

Mgr. Tibor Sýkora 

Správca fondu 

PaedDr. Iveta Mészárosová

Správna rada fondu

Mgr. Zuzana Bujáková
PaedDr. Henrieta Csandová
PaedDr. Beáta Borbélyová