Pracovné ponuky

Na základe novely zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch z dňa           21. októbra 2011 škole vznikla povinnosť uverejňovať informáciu o voľných pracovných miestach.


V súčasnosti nemáme voľné pracovné miesto.