Aktualizačné vzdelávanie

Materiály na stránke slúži pre interné potreby aktualizačného vzdelávania.

Zákon 245/2008  z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Zákon 138/2019 z 10. mája 2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Európsky rámec digitálnych kompetencií pedagógov

Adobe Acrobat Reader - inštalačný súbor


Aktualizačné vzdelávanie - prezentácia

Komunikácia a spolupráca - prezentácia

Riešenie problémových situácií - prezentácia

Spracovanie digitálneho obsahu - prezentácia

Vytváranie a úprava digitálneho obsahu - prezentácia


LearningApps - návod

Liveworksheets - návod

ThingLink - návod

Genially - návod

Flippity - návod

A - Z kvíz - šablóna

Wordwall - návod