Vzdelávanie

Zákon 245/2008  z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Zákon 138/2019 z 10. mája 2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Európsky rámec digitálnych kompetencií pedagógov

Aktualizačné vzdelávanie - prezentácia

Komunikácia a spolupráca - prezentácia

Adobe Acrobat Reader - inštalačný súbor

Riešenie problémových situácií