Fyzika 6 

Ako sa z neplavca stal plavec

Ako učil Dušan vajce plávať

Aj Oliver má plávajúce vajíčka

Experimenty od Dušana

Čo sa stane s hladinou, ak vyhodíš kotvu z lode (do mora) 

Topenie ľadovcov, ktoré sú v moriach, oceánoch 

Topenie ľadovcov, ktoré sú v moriach, oceánoch

Čo sa stane s hladinou, ak vyhodíš kotvu z lode (do mora)

Vplyv teploty na hustotu