Na stiahnutie

dokumenty budú doplnené po 15. januári 2021

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Žiadosť o ...

Žiadosť oprijatie do ZŠ

Žiadosť o oslobodenie vyučovania z predmetu

Žiadosť o odklad ...

Žiadosť o možnosť vyučovania v zahraničí 

Prihláška do Školského klubu detí

Dotazník do Školského klubu detí